Zavarivanje,Corten čelik,Zaštita od buke,Brisoleji

Zavarivanje,Corten čelik,Zaštita od buke,Brisoleji

Zavarivanje je spajanje dvaju ili više, istovrsnih ili raznovrsnih materijala, taljenjem ili pritiskom, sa ili bez dodavanja dodatnog materijala, na način da se dobije homogen zavareni spoj.

Nudimo uslugu svih vrsta zavarivanja metala i aluminija. Zavarivanje se vrši MIG-MAG, TIG, REL,LASERSKIM postupcima. Zavarivanje je profesionalno te se svi zavari po potrebi mogu testirati.

Zavarivanje Aluminija laserom koristi se za zavarivanje tankih profila ili cijevi(cijevi od klime , aluminijski dijelovi motora).

CORTEN čelik – tržišni je naziv za nisko legiranu vrstu čelika, koja je otporna na atmosfersku koroziju

Glavna primjena ovog čelika je oblaganje fasada, te u manjem opsegu izrada metalnih skulptura. Osnovna osobina CORTEN čelika jest stabilan i dekorativno prihvatljiv korozivni sloj.

Aluminijski paneli za zaštitu od buke Calvero omogućuju učinkovitu zaštitu od buke u područjima sa velikom količinom buke koju stvara promet.

Često se koriste i za zaštitu od buke u industriji i  zaštitu od buke uz trgovačke i poslovne zgrade.

Prikladni su za izradu ograda protiv buke (zvučnih barijera) i zaštitu od buke stanovnika uz ceste i željeznice.

Imaju dugi vijek trajanja, njihova ugradnja i održavanje su brzi i jednostavni.

Mogu se ugraditi pojedinačno, a moguće ih je i kombinirati sa transparentnim panelima za zaštitu od buke.

Dostupni su u bilo kojoj boji po RAL ljestvici boja.

Javite nam se!

Za ponudu i sve ostale upite kontaktirajte nas putem navedenih kontakt informacija.