Moderna vrata i ograde

Moderna vrata i ograde

Klizna vrata , zbog postojeće situacije ili zahtjeva kupca, izrađujemo kao: jednokrilna, dvokrilna raznosmjerna, dvokrilna istosmjerna i dvokrilna kombinirana i to sve sa pripadajućim ovjesom. Donja vodilica je uvijek vruće cinčana.

Zaokretna vrata, također, izrađujemo kao: jednokrilna, dvokrilna, trokrilna i četverokrilna i to sve sa pripadajućim okovom. Višekrilna zaokretna vrata mogu biti klasičnog „zasebnog“, „preklopnog“ ili „harmonka“ tipa.

Ograde i vrata izvodimo raznovrsnim kombinacijama metalnih profila/lamela, limova i zakrivljenih/profiliranih limova. Pošto se svaka kombinacija može izvesti sa različitim dispozicijama/razmacima i veličinama s kupcem dogovaramo/predlažemo najbolju funkcionalnu i estetsku kombinaciju.

CNC perforirane ograde

Javite nam se!

Za ponudu i sve ostale upite kontaktirajte nas putem navedenih kontakt informacija.