Nadstrešnice,Konstrukcije i Pergole

Nadstrešnice,Konstrukcije i Pergole
  • Moderne pergole i sjenice izrađujemo kombinacijom ojačih pocinčanih i bojanih čeličnih kutijastih, kvadratnih i pravokutnih profila.

Pergole isporučujemo u opciji sa komplet aluminijskom ili čeličnom konstrukcijom, tj. sa pocinčanim i bojanim čeličnim glavnim nosačima i stupima te pocinčanim i bojanim čeličnim gornjim nosačima/gredama. Ova opcija se komplet ugrađuje na vijčane spojeve.

Pergole također isporučujemo u opciji sa kombiniranom konstrukcijom čelik-drvo, tj. sa pocinčanim i bojanim čeličnim glavnim nosačima i stupovima te gornjim drvenim nosačima/gredama. Ova opcija se također ugrađuje na vijčane spojeve.

U svim opcijama pergola savjetujemo sve opcije ugradnje gornjih nosača/greda koji se mogu ugraditi na malim, srednjim ili većim međusobnim razmacima, ovisno o načinu i svrsi korištenja pergole.

Moderne pergole isporučujemo u goloj konstrukcijskoj i prozračnoj opciji te kupac u budućnosti po potrebi može privremeno ugraditi pokrov od polikarbonata ili tkanine ili trajno ugraditi ručno/motorno razvlačive tende.

  • Međukatne konstrukcije

  • Nosive konstrukcije i profili

  • Konstrukcije za dizala (liftove)

  • Pojačavanje poslovnih prostora i stanova kod renovacije

Javite nam se!

Za ponudu i sve ostale upite kontaktirajte nas putem navedenih kontakt informacija.